Những sáng tác của nhạc sĩ CT MEDIA

Có 12 bài hát của nhạc sĩ CT MEDIA

Bạn bè ơi   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Em][D][Em][Bm] [Em][D][C][D]-[Am][D]-[Am][D][Em] [Em] Thấu chăng tình [C] thân, khi sang [D] giàu quí mến [G] nhau [Em] Anh ốm tôi [Am] đau, rượu [D] trà cơm nước [Bm] ân cần [Em] Xế sang tiền [C] đô, nên họ [D]…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Dòng đời lắm lối   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][C]-[G][Em]-[Am][Em]-[D][E] [Am][C]-[G][Em]-[Am][Em]-[D][E] [Am] Cuộc đời lòng người quá gian dối, nhớ xưa [G] kia [Em] khi tôi [Am] giàu sang [Am] Bạn bè họ hàng biết đến nhau lúc ốm [G] đau [Em] khi tôi [Am] có tiền [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Đối nhân xử thế   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Dm][Am]-[C][Dm]-[Gm][Am][EC][F] 1. [F] Cuộc đời gian dối điêu [Am] ngoa Người ta [Dm] thân nhất bây giờ cũng thành người [Gm] dưng Giàu thì nhiều anh [C] em, quạnh [Am] hiu túng thiếu khi [Dm] nghèo [Bb] Người mỉa…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Tân Nhạc Ngoại lời Việt
Hai từ anh em   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][Em]-[F][G][C]-[Dm][Em]-[F][E7] Tiếng anh [Am] em gọi dễ vậy [Em] sao Vừa còn [F] đây câu nghĩa [G] nhân thuở hôm [C] nào Mà nay mình [Dm] khó khăn chẳng ai là [Em] người thân Đời hàn [F] vi riêng…
Ca sĩ thể hiện: Diễm Phi Nhạc Ngoại lời Việt
Lợi danh quên nghĩa nhân   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][F]-[D][G][C]-[Am][Dm]-[G][Em] [Am][F]-[D][G][C]-[Am][Dm]-[G][Em][Am] 1. Vừa ngày [Am] nào tiếng anh em ta còn ngọt [F] ngào Còn giàu [Dm] sang nên mới [G] thấy anh em đạo [C] nghĩa Rượu cạn [F] chén bao đêm [Am] thâu quên sầu khác…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Người thật tâm   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][Dm]-[F][Gm][Dm]-[Em][Am]-[Dm][G][C] 1. Đời cho [Am] ta, nhiều hy [Dm]vọng, rồi như [F] cơn sóng cuốn [G] trôi chỉ thế [Dm] thôi Người ai [Em] biết, lúc sang lúc [Am] hèn, mà tại [Dm] sao dối gian quên người [G]…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Nhiều năm xa quê   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][Em]-[G][Am]-[F][G][Am]-[F][G][Am] 1. Số xa [Am] nhà không người thân đời bôn [C] ba bao khó khăn [F] Gian lao biết bao nhiều khổ [D] tâm lẫn buồn [Am] đau Vì đời làm [F] thuê ai dám [G] mơ thoát…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Tân Nhạc Ngoại lời Việt
Sống tốt ít thôi   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Em][D]-[C][Bm][Em] - [C][Bm]-[C][D][Em] [Em][D]-[C][Bm][Em] - [C][Bm]-[C][D][Em] 1. Giữa cuộc [Em] đời toàn những điều gian [G] dối Người mỉa [D] mai khinh ta khi cơ [Em] hàn Lúc sang [Em] giàu cười đùa như thân [C] thiết Giờ trắng…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Trẻ
Thế giới giữa giàu và nghèo   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [C][G]-[Am][Em]-[F][Em]-[Dm][G] [C][G]-[Am][Em]-[F][G][C] [C] Giàu và nghèo là hai thế [Em] giới Bạn và [Am] tôi là hai mảnh đời [F] Tiền là gì mà sao mỗi người Thường lợi dụng [Dm] nhau bên nhau những lúc [G] giàu sang…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Tình bạn lúc giàu nghèo   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: CT MEDIA
Intro: [Am][G][C]-[Dm][G]-[Am][G][C]-[Em][Am] 1. Bạn và [Am] tôi gặp nhau lúc [Em] hai ta còn rất nghèo Tình anh [Dm] em vậy nên chẳng [Am] quan trọng gì sang giàu Cuộc đời [F] như con [C] nước lúc [Am] vơi nhưng…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Ánh Sáng Nhạc Ngoại lời Việt
Tác giả CT MEDIA

Chưa có thông tin về tác giả này.