Những sáng tác của nhạc sĩ Cao Xuyên Đông

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Cao Xuyên Đông

Năm mươi năm về sau (wǔ shí nián yǐ hòu - 五十年以后) (Fifty year later)   Sáng tác: Cao Xuyên Đông - Lời Việt: Đặng Thanh Tuyền
Lời Việt: Đặng Thanh Tuyền 1. May mắn cả [C] đời này của tôi là đã [Em] gặp đúng được người Lúc em [F] vừa hay yêu tôi, và [G] tôi cũng yêu người Những tháng ngày [E7] chênh vênh…
Ca sĩ thể hiện: Hải Lai A Mộc, Đặng Thanh Tuyền, Gumin Nhạc Ngoại lời Việt
Tác giả Cao Xuyên Đông

Chưa có thông tin về tác giả này.