Những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Văn Sáng

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Hoàng Văn Sáng

Bạn không hiểu tôi   Sáng tác: Nhật Cha & Hoàng Văn Sáng
Intro: Intro: [F][Em]-[Dm][Bm][E] 1. Mình từ đôi bàn [Am] tay trắng cố gắng đi [Em] lên Gặp nhiều điều khó [F] khăn, không bao [G] giờ lùi [C] bước Thành công trong sự [Am] nghiệp mình phải biết trân [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Hoàng Văn Sáng Nhạc Trẻ
Nghĩ về tương lai   Sáng tác: Hoàng Văn Sáng & Gia Huy
1. Mình [C] từ đôi bàn tay trắng [D] cố gắng đi lên Gặp [Bm] nhiều điều khó khăn, không [Em] bao giờ lùi bước Thành [C] công trong sự nghiệp mình phải [D] biết trân trọng Những [Bm] gì…
Ca sĩ thể hiện: Gia Huy Nhạc Trẻ
Tác giả Hoàng Văn Sáng

Chưa có thông tin về tác giả này.