Những sáng tác của nhạc sĩ Vô Danh

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Vô Danh

Bài hạ buồn   Sáng tác: nhạc Hùng M Nguyễn, thơ Vô Danh
Gõ vào hạt [Dm] mưa chừng [Am] đầu mùa hạ Trưa chia [Gm] tay lạ lắm [A7] tuổi học [Dm] trò Hàng phượng thắm [Am] thả đôi chùm chín [Dm] đỏ Vai mình [A7] từng trắng [Gm] áo [A7] tuổi…
Ca sĩ thể hiện: Hùng M Nguyễn Nhạc Trữ tình
Tác giả Vô Danh

Chưa có thông tin về tác giả này.