Những sáng tác của nhạc sĩ Thiên Túc

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Thiên Túc

Giác ngộ   Sáng tác: Thiên Túc
Intro: [F][G][Am]-[F][G][Am]-[F][G][Am] Đời nhân [F] sinh thiện [G] ác đâu xa trong [Am] lòng Tìm hạnh [F] phúc hãy [G] để tâm can bình [Am] an Nhìn không [F] thấy chỉ như khói [G] mây, [Am] chốn vô ưu lưu…
Ca sĩ thể hiện: Thiên Túc Nhạc Phật giáo
Tác giả Thiên Túc

Chưa có thông tin về tác giả này.