Những sáng tác của nhạc sĩ Uyên Thi

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Uyên Thi

Mười sáu mười tám   Sáng tác: Hoài Thu & Uyên Thi
1. Năm anh mười [Am] tám, em đúng độ trăng [F] tròn hai [E7] đứa ở chung [Am] đường Rồi [G] năm em mười [F] tám, anh [G] tuổi vừa đôi [C] mươi hai [F] đứa cách hai [C] nơi…
Ca sĩ thể hiện: Dương Hồng Loan, Trang Mỹ Dung (trước 75) Nhạc Trữ tình
Tác giả Uyên Thi

Chưa có thông tin về tác giả này.