Những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Phạm Đình Sáu

Những thành phố bên bờ biển cả   Sáng tác: nhạc Phạm Đình Sáu, thơ Huy Cận
[E] Những thành [A] phố bên bờ biển [C#m] cả Đang dựng [F#m] lên chưa vội soi [B7] gương Biển gọi [E] gió, cát vàng gọi [A] đá Xanh thẳm [F#m] sâu gọi [A] trắng làng [E] tường 1. Những…
Ca sĩ thể hiện: Kiều Hưng Nhạc Đỏ
Tác giả Phạm Đình Sáu

Chưa có thông tin về tác giả này.