Những sáng tác của nhạc sĩ Dee Dee Halligan

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dee Dee Halligan

What is love   Sáng tác: Dee Dee Halligan & Junior Torello
What is [Em] love? Baby, don't [G] hurt me Don't [Bm] hurt me, no [D] [Em] more Baby don't [G] hurt me, don't [Bm] hurt me no [D] more [Em] [G] [Bm] [D] What is [Em] love? [G] [Bm] [D]…
Ca sĩ thể hiện: Haddaway Nhạc Quốc tế
Tác giả Dee Dee Halligan

Chưa có thông tin về tác giả này.