Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Thụ Nhân

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Thụ Nhân

Về thăm Trà Khúc   Sáng tác: nhạc Vũ Vĩnh Phúc, thơ Thụ Nhân
1. Sao em không về thăm dòng Trà [Em] Khúc? [D] Thăm những con đường ngập ánh [G] trăng sương [Am] Thăm những cánh đồng ngạt ngào [D] hương lúa Thăm lại con đò trên bến [G] Tam Thương [C][G]…
Ca sĩ thể hiện: Anh Nguyên Nhạc Quê hương
Tác giả Thụ Nhân

Chưa có thông tin về tác giả này.