Những sáng tác của nhạc sĩ Ralph E. Hudson

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Ralph E. Hudson

Quanh đêm luôn ngày (His yoke is easy - Dòng bình tịnh)   Sáng tác: Ralph E. Hudson - Lời Việt: Thánh ca Tin Lành Việt Nam  
1. Dòng [A] bình tịnh nguyền Chúa đưa [D] bầy chiên đến [A] hoài, Đời [D] tôi xin quyết [A] nương cậy [E] Ngài. Đồng [A] cỏ xanh tươi ngọt [D] bùi ngon thay, Ơn [A] Ngài vô [E] cùng…
Ca sĩ thể hiện: Như Trang, Hồng Yến, Thúy Kiều, Kim Nguyên Nhạc Thánh ca
Tác giả Ralph E. Hudson

Chưa có thông tin về tác giả này.