Những sáng tác của nhạc sĩ Huy Đức

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Huy Đức

Bến Cầu mong đợi   Sáng tác: Huy Đức
Bến [Bm] cầu, bến [Em] cầu vùng đất anh [A] hùng Ai qua nếu [Bm] chẳng… xuôi [Em] dòng Vàm cỏ [Am] đông Thì không biết [Bm] được ơ.. ớ… lòng [Em] người Vùng đất kiên [Em] trung, bao năm…
Ca sĩ thể hiện: Huy Đức Nhạc Quê hương
Nhà tôi Tây Ninh   Sáng tác: Huy Đức
1. Đường về nhà [Dm] tôi, cây [Am] bàng lá đổ ven [D] sông [Dm] Mù u chín [Bm7] mọng, lúa trổ đòng [A] đòng, cá lội bờ [E7] sông 2. Xuôi Vàm Cỏ [Dm] Đông, nghe [Am] dòng nước…
Ca sĩ thể hiện: Huy Đức Nhạc Quê hương
Tây Ninh - nhà tôi   Sáng tác: Huy Đức
1. Đường về nhà [Dm] tôi, cây [Am] bàng lá đổ ven [D] sông [Dm] Mù u chín [Bm7] mọng, lúa trổ đòng [A] đòng, cá lội bờ [E7] sông 2. Xuôi Vàm Cỏ [Dm] Đông, nghe [Am] dòng nước…
Ca sĩ thể hiện: Huy Đức Nhạc Quê hương
Tác giả Huy Đức

Chưa có thông tin về tác giả này.