Những sáng tác của nhạc sĩ Người Họ Trần

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Người Họ Trần

Chết cho tình yêu   Sáng tác: Người Họ Trần  
Trên cây Thập [Am] hình Giê-su đã [Em] chết Đứng đó có [F] Mẹ giòng máu nghẹn [Dm] tim. Bóng [F] Mẹ lạnh [Dm] lùng, bóng [Am] Mẹ lạnh lùng. Tình yêu [F] nào từ đó trao nhau, trên vòm…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Tác giả Người Họ Trần

Chưa có thông tin về tác giả này.