Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Song Ngư

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Song Ngư

Nguồn ơn cứu rỗi   Sáng tác: nhạc Minh Trường, thơ Song Ngư
Ngày [Am] nào nhành lá trên [Dm] tay Tung hô chào [E7] đón mê say hát [Am] mừng Ai [Dm] người thắm thiết đã [C] từng Sẻ chia tấm [E7] bánh rượu cùng mến [Am] trao Vườn [Am] khuya lạnh…
Ca sĩ thể hiện: Minh Trường Nhạc Thánh ca
Tác giả Song Ngư

Chưa có thông tin về tác giả này.