Những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Châu

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Xuân Châu

Lính nghèo   Sáng tác: Xuân Châu
Lính lính lính [F] nghèo Bạc tiền không bao [C] nhiêu Mới vừa giữa [F] tháng Thế mà đã [C7] kẹt tiền [F] tiêu. Hút thuốc thì lá [F] đen Uống cà phê thiếu chịu [C7] Ngoài ra thì không…
Ca sĩ thể hiện: Hùng Cường (trước 75) Nhạc Vàng
Tiền lính tính liền   Sáng tác: Xuân Châu
Tiền lính là tính [G] liền hành quân thì như điên Đánh không hề biết [C] mệt không hề than [G] phiền Đời anh lính [D] chiến đã biết thì không hề tính Tiền lính … tính [G] liền. Bọn…
Ca sĩ thể hiện: Ban Tam Ca Sao Băng Nhạc Vàng
Tác giả Xuân Châu

Chưa có thông tin về tác giả này.