Những sáng tác của nhạc sĩ 267(titie)

Có 1 bài hát của nhạc sĩ 267(titie)

id 072019 (3107 - id 072019)   Sáng tác: W/n & 267(titie)
Theo tone gốc: tone C capo 6 intro: [Fmaj7] -[Em7] -[Dm7] -[G] -[C] [Fmaj7] Có cơn mưa nào đôi mình đi qua Anh [Em7] viết cho em bài ca mùa yêu xa Mỗi [Dm7] lá rơi bên hồ [G] nỗi…
Ca sĩ thể hiện: 3107 & 267 Nhạc Trẻ
Tác giả 267(titie)

Chưa có thông tin về tác giả này.