Những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Duân

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Vũ Duân

Khúc ru người   Sáng tác: Vũ Duân
1. Về ngồi [Em] đây em về ngồi [B7] đây Về ngồi [Am] im sau ngày mưu [D7] sinh Chiều quạnh [G] đen, chạm bàn [Bm] tay, loang [Am] ra khói [B7] mây... 2. Về ngồi [Em] mê hóa nhành…
Ca sĩ thể hiện: Minh Ngọc Nhạc Trữ tình
Lỗi hẹn mùa thu   Sáng tác: Vũ Duân
Chớm [A7] đông trời còn hơi [Dm] thu Giọng ai [Gm] ru nghiêng nghiêng quán [F] nghèo Người đi [Bb] đi đi trong khói [A7] mù Hình phai [Gm] phai như là chiếc [A7] bóng... Người mê [Dm] mê theo…
Ca sĩ thể hiện: Minh Ngọc Nhạc Trữ tình
Thị trấn mùa Thu   Sáng tác: Vũ Duân
1. Thị [Em] trấn mùa thu chưa [Am] em Cho anh [D] về đường cũ lang [Em] thang Gọi [Am] những màu trăng đa [G] mang In bóng hình [D7] ai lầu khuya [B7] vắng Còn [Em] đó màu trăng…
Ca sĩ thể hiện: Minh Ngọc Nhạc Trữ tình
Tác giả Vũ Duân

Chưa có thông tin về tác giả này.