Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Thích Tuệ Giác

Có 2 bài hát phổ thơ của thi sĩ Thích Tuệ Giác

Tam quy y   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Thích Tuệ Giác  
Chúng con nguyện suốt [Gm] đời [Cm] Quy y mười phương [F] Phật [Gm] Quy y mười phương [Bb] Pháp Quy y mười phương [Gm] Tăng. Quy y Phật [Gm] là: Chúng con nguyện tôn [F] thờ Kính trọng và…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến Nhạc Phật giáo
Tỉnh lặng   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Thích Tuệ Giác  
Lặng [Am] lẽ vào thiền [Em] đường Lòng [G] thanh thản nhẹ [D] buông Vọng [F] tan phiền não [C] lặng Tuệ [Em] nhật chiếu muôn [E7] phương. Ta [Am] ngồi đây lặng [G] lẽ Nghe [D] từng hơi thở…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến Nhạc Phật giáo
Tác giả Thích Tuệ Giác

Chưa có thông tin về tác giả này.