A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Địch

Ba Đình nắng   Sáng tác: nhạc Bùi Công Kỳ, thơ Vũ Hoàng Địch  

[F] Gió vút [Dm] lên, ngọn cờ trên kỳ đài phấp [Am] phới [F] Gió vút lên, Đây bao nguồn sống mới rạt [C] rào [F] Tôi về đây, [Dm] lắng nghe trong tiếng gọi Của mùa thu Cách Mạng,…
Ca sĩ thể hiện: Quang Thọ
Tác giả Vũ Hoàng Địch

Chưa có thông tin về tác giả này.