Những sáng tác của nhạc sĩ An-Bang Pan

Có 1 bài hát của nhạc sĩ An-Bang Pan

Errant love (Ju san liang yi yi - 聚散俩依依) Version 1 (- Gather and Disperse Two Yiyi)   Sáng tác: An-Bang Pan
Intro: [Eb] - [Cm] - [Cm7] [Ab] [Bb] [Eb] [Bb] [Cm7] - [Ab] - [Bb] 1. 也曾数窗前的雨滴 [Eb] Yě céng shù, [Cm] chuāng qián de, [Bb] yǔ dī, [Bb7] 也曾数门前的落叶 [Eb] Yě céng shù, [Cm] mén qián de, [Bb] luò…
Ca sĩ thể hiện: An-Bang Pan Nhạc Quốc tế
Tác giả An-Bang Pan

Chưa có thông tin về tác giả này.