Những sáng tác của nhạc sĩ 李碧華/Lilian Lee

Có 1 bài hát của nhạc sĩ 李碧華/Lilian Lee

Errant love (Ju san liang yi yi - 聚也依依散也依依 - Gathering and scattering) Version 2   Sáng tác: 李碧華/Lilian Lee
Errant Love (Ju San Liang Yi Yi - 聚也依依散也依依 - Gathering and Scattering)( Version 2) (by 李碧華/Lilian Lee) Intro: [Dm] [Bb] - [C], [Dm] [Bb] - [A] [A] 1. 細數窗前的雨滴 [Dm] Xì shù chuāng qián [Bb] de [C] yǔ [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Lilian Lee, Pan Yun Nhạc Quốc tế
Tác giả 李碧華/Lilian Lee

Chưa có thông tin về tác giả này.