Những sáng tác của nhạc sĩ Akito Yomo

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Akito Yomo

Naniwa bushi dayo jinsei wa ( 浪花節だよ人生は – Naniwa bushi, it's my life )   Sáng tác: Akito Yomo & Masato Fujita
Naniwa Bushi Dayo Jinsei Wa – ( 浪花節だよ人生は – Naniwa Bushi, it's my life ) - ( Live Performance by Teresa Teng ) * Words in parenthesis ( ) were added to match the vocalist’s expressions as recorded in the…
Ca sĩ thể hiện: Teresa Teng Nhạc Quốc tế
Tác giả Akito Yomo

Chưa có thông tin về tác giả này.