Những sáng tác của nhạc sĩ Sergey Kuznetsov

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Sergey Kuznetsov

White roses   Sáng tác: Boris Anisimov & Sergey Kuznetsov
Intro: Intro: [Dm] [E7] [Am] [Am]-[Dm] [Dm] [Am] [Am]-[F] [E7] [Am] [Am] 1. A blizzard is braz- [Dm] ing, all [G] around; frost bitten our [C] noses. [Am] I walk for the [Dm] door, the place with [G] warmth, and…
Ca sĩ thể hiện: Hoàng Thiên Nga Nhạc Quốc tế
Tác giả Sergey Kuznetsov

Chưa có thông tin về tác giả này.