Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Producer: Deng Xi Quan, Composer/Lyricist: Li Da Tao, Arranger: Alex San

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Producer: Deng Xi Quan, Composer/Lyricist: Li Da Tao, Arranger: Alex San

No way (Không đời nào - 奈何)   Sáng tác: nhạc Teresa Teng, thơ Producer: Deng Xi Quan, Composer/Lyricist: Li Da Tao, Arranger: Alex San
No Way (奈何) –– Không Đời Nào – by Teresa Teng Intro: [C] [Em] [Am], [Dm] [G] [C] 1.有缘相聚 [C] Yǒu yuán xiān gjù 又何必常相欺 Yòu [Em] hé bì cháng xiāng [Am] qī 到无缘时分离 Dào [Dm] wú yuán shí fēn…
Ca sĩ thể hiện: Teresa Teng Nhạc Quốc tế
Tác giả Producer: Deng Xi Quan, Composer/Lyricist: Li Da Tao, Arranger: Alex San

Chưa có thông tin về tác giả này.