Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Lewis Martineé

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Lewis Martineé

Seasons change (Đổi mùa)   Sáng tác: nhạc Exposé, thơ Lewis Martineé
Intro: [Am] [Am] [F] [G] 1. [Am] Some dreams, [Am] are in the night time And some seem like, [Am] yesterday But leaves turn [Dm] brown and fade Ships [Dm] sail away You [Dm] long to say a [Dm] thousand…
Ca sĩ thể hiện: Exposé Nhạc Quốc tế
Tác giả Lewis Martineé

Chưa có thông tin về tác giả này.