Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Paul Humphreys & Martin Cooper

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Paul Humphreys & Martin Cooper

If you leave (Nếu bạn đi)   Sáng tác: nhạc Andy McCluskey, thơ Paul Humphreys & Martin Cooper
If You Leave (Nếu bạn đi) by Orchestral Manoeuvers in the Dark If You Leave (Nếu bạn đi) by Orchestral Manoeuvers in the Dark (Revised) Intro: [F] [Dm] [Bb] [C], [F] [Dm] [Bb] [C], [D] [D] [A] [G], [D] [D]…
Ca sĩ thể hiện: Orchestral Manoeuvres in the Dark Nhạc Quốc tế
Tác giả Paul Humphreys & Martin Cooper

Chưa có thông tin về tác giả này.