Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ T-Ara and/or MBK Entertainment

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ T-Ara and/or MBK Entertainment

Like the first time (Như lần đầu tiên)   Sáng tác: nhạc T-ara, thơ T-Ara and/or MBK Entertainment
* This is a condensed layout with no Korean characters or English translations. ** The extended layout with Korean characters and English translations is provided below/after (the condense layout). Intro: [Cm] [Cm] [Cm] [Cm], [Cm] [Cm] [Cm] [Cm], Verse 1:…
Ca sĩ thể hiện: T-ara Nhạc Quốc tế
Tác giả T-Ara and/or MBK Entertainment

Chưa có thông tin về tác giả này.