Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Charlotte Jager & Paul Leslie

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Charlotte Jager & Paul Leslie

Run for love   Sáng tác: nhạc Winder, thơ Charlotte Jager & Paul Leslie
Run for Love by Winder * To match the Key of this song, as performed in the referenced video, follow the general steps below: 1) Download & install the free app “BOSS Tuner” (or similar app) onto your mobile phone.…
Ca sĩ thể hiện: Winder Nhạc Quốc tế
Tác giả Charlotte Jager & Paul Leslie

Chưa có thông tin về tác giả này.