Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Cha (Charlotte) Jager & Ingo Schnoor

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Cha (Charlotte) Jager & Ingo Schnoor

Hold me tight (Tonight)   Sáng tác: nhạc Night Society & Carsten Wegener, thơ Cha (Charlotte) Jager & Ingo Schnoor
Hold Me Tight (Tonight) by Night Society * Lyrics by: Carsten Wegener, Cha (Charlotte) Jager, and Ingo Schnoor; Music by: Groudy Heavyface; Producer: Patric Perquee. ** I dedicate this song to all the special women God blessed me with and…
Ca sĩ thể hiện: Night Society Nhạc Quốc tế
Tác giả Cha (Charlotte) Jager & Ingo Schnoor

Chưa có thông tin về tác giả này.