Những sáng tác của nhạc sĩ Dean Reed

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Dean Reed

Thunder and lighting   Sáng tác: Dean Reed
[E] When i see you [A] walk, i hear thunder [E] when i hear you [A] talk, i see lightning [E] But she whispers [B] in my ear [A] whisper soft so [B] I can hear [Em] Thunder and [D]…
Ca sĩ thể hiện: Dean Reed Nhạc Quốc tế
Tác giả Dean Reed

Chưa có thông tin về tác giả này.