Những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng

Trước khi em tồn tại   Sáng tác: Vũ Đinh Trọng Thắng
1. Ngày sương [Dm] gió Quấn áo [G] ấm quanh thân mà [C] đi Mấy lúc [Am] lái xe hay thầm [Dm] nghĩ Làm sao [G] sống sót qua đông [C] này [C7] 2. Ngày em [Dm] tới Sức sống…
Ca sĩ thể hiện: Thái Trinh Nhạc Trẻ
Tác giả Vũ Đinh Trọng Thắng

Chưa có thông tin về tác giả này.