Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam Giang

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nam Giang

Chạy vào khoảng trời đang mưa   Sáng tác: Nguyễn Nam Giang
[D] Ngồi viết khúc [A] ca về câu chuyện [G] tình Hạt [Gm] mưa như đang lắng [D] nghe Một chút nhớ [A] thương gửi theo cơn [G] mưa Bài tình ca anh [Em] viết sau bao ngày [A] dài…
Ca sĩ thể hiện: Mủn Gỗ Nhạc Trẻ
Tác giả Nguyễn Nam Giang

Chưa có thông tin về tác giả này.