Những sáng tác của nhạc sĩ Ellen Shipley

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Ellen Shipley

Heaven is a place on earth   Sáng tác: Rick Nowels & Ellen Shipley
Heaven is a Place on Earth by Belinda Carlisle Songwriter(s): Rick Nowels & Ellen Shipley; Producer(s): Rick Nowels Intro (Chorus): [E] Ooh, baby, do you [B] know what that's [E] worth? Ooh, [A] Heaven is a [B] place on [E]…
Ca sĩ thể hiện: Belinda Carlisle Nhạc Quốc tế
Tác giả Ellen Shipley

Chưa có thông tin về tác giả này.