Những sáng tác của nhạc sĩ Chu Lâm Phong

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Chu Lâm Phong

Cỏ dại và hoa dành dành (Yě cǎo yǔ zhī zǐ huā - 野草与栀子花)   Sáng tác: Khúc Đa Mỹ & Chu Lâm Phong
Cuồng [F] phong đã dần [C] đẩy chúng ta chia [Dm] xa Và [Bb] anh đã quá [C] quen có em ở [F] bên Từ [Bb] đây hai chúng [C] ta không thể ở [Am] cạnh dù còn yêu [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Đào Tử, Lâm Tam Thất, Tịch Dương Nhạc Ngoại lời Việt
Tác giả Chu Lâm Phong

Chưa có thông tin về tác giả này.