Những sáng tác của nhạc sĩ F.R David

Có 1 bài hát của nhạc sĩ F.R David

Words (Words don't come easy)   Sáng tác: F.R David
[C] Words, [Am] don't come [Dm] easy, to [G] me, how can I [Gm] find a [A] way To make you [Dm] see, I [G] love you words don't come [C] easy [Dm][G] [C] Words, [Am] don't come [Dm] easy,…
Ca sĩ thể hiện: F.R David Nhạc Quốc tế
Tác giả F.R David

Chưa có thông tin về tác giả này.