5 bông hoa

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 5473

b [Em] #
x2

1. Tình [Em] cờ nhặt một bông [Am] hoa
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

2. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] hai
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

3. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] ba
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

4. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] tư
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

5. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] năm
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu nè, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Anh là: Gút Văn [Am] Boi Anh sống trong gia đình mẫu [G] mực Lớn lên với nhiều chông... 23577
1. Rời Việt [Am] Nam [G] tôi bước sang Đài [Am] Loan Ôm [G] giấc mơ ngày [Am] mai gia... 8934
1. Rời việt [Am] nam con cất bước ra [F] đi Lên máy [Dm] bay con xa [G] đất mẹ... 7765
1. Sài Gòn mưa [C] xuống ôi đường [A7] phố như [Dm] sông Chiều xa thấp [G7] thoáng bao người... 5154
1. [Am] Dạo này nhức nhức [G] răng, thấy dân [F] tình buồn với bác [Em] Thăng [Am] Vừa chìm... 4476
Bài hát cùng tác giả
Ai trên đời chẳng uống [Dm] ruợu mà uống rượu là phải [Am] say Rượu mà [C] uống không [Dm]... 115882
I. Thành phố buồn ----- 1. Cuộc sống [Am] này quá bon [C] chen Con thấy [E7] mình lạc lõng... 73012
1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ Ai... 72177
Lạy mẹ con [Am] đi theo tiếng [C] gọi của quan [Am] tòa Mà ở tù hai [Dm] năm dưới... 58345
* Em sang ngang [Am] rồi đi lấy thằng chủ tịch xã Em yêu cán bộ em nào nghĩ đến... 57008

Nhập bình luận