5 bông hoa

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4749

b [Em] #
x2

1. Tình [Em] cờ nhặt một bông [Am] hoa
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

2. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] hai
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

3. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] ba
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

4. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] tư
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

5. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] năm
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu nè, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Anh là: Gút Văn [Am] Boi Anh sống trong gia đình mẫu [G] mực Lớn lên với nhiều chông... 22060
1. Rời Việt [Am] Nam [G] tôi bước sang Đài [Am] Loan Ôm [G] giấc mơ ngày [Am] mai gia... 8059
1. Rời việt [Am] nam con cất bước ra [F] đi Lên máy [Dm] bay con xa [G] đất mẹ... 6753
1. Sài Gòn mưa [C] xuống ôi đường [A7] phố như [Dm] sông Chiều xa thấp [G7] thoáng bao người... 4570
1. [Am] Dạo này nhức nhức [G] răng, thấy dân [F] tình buồn với bác [Em] Thăng [Am] Vừa chìm... 3591
Bài hát cùng tác giả
Ai trên đời chẳng uống [Dm] ruợu mà uống rượu là phải [Am] say Rượu mà [C] uống không [Dm]... 94984
I. Thành phố buồn ----- 1. Cuộc sống [Am] này quá bon [C] chen Con thấy [E7] mình lạc lõng... 66668
1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ Ai... 58882
* Em sang ngang [Am] rồi đi lấy thằng chủ tịch xã Em yêu cán bộ em nào nghĩ đến... 50763
1. Ngày [A] qua nằm dưới [D] ca con nhớ nhà mẹ [A] ơi Đời con giờ [C#m] mang bản... 48293

Nhập bình luận