A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

5 bông hoa

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2476

b [Em] #
x2

1. Tình [Em] cờ nhặt một bông [Am] hoa
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

2. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] hai
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

3. Tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] ba
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

4. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] tư
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

5. Lại tình [Em] cờ nhặt bông hoa thứ [Am] năm
Thấy buồn [D] buồn ngắt từng cánh [G] hoa [B7]
[Em] Yêu nè, không [Am] yêu, [D] yêu, không [G] yêu
[Em] Yêu, không [Am] yêu, [C] yêu, không [B7] yêu hết [Em] rồi

Nhập bình luận