Ai chuyện cũ bán hông

Sáng tác: Huỳnh Hiền Năng | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 996

b [Em] #
x2

[Em] Trời ơi bên kia
Hình [Em] như có gì bốc cháy
Khói [Am] bay tứ tung
Làm [Em] cho cả xóm lùng bùng (hụ hụ)

[Em] Một bên xôn xao
Một [Em] bên lại nhôn nhao
Khắp [Am] cả khu phố
Mặt [Em] ai cũng nóng bừng bừng

Mùa [Em] xuân đến rồi
Này [Em] cô bác anh chị ơi
Giận [Am] nhau làm chi ngày năm mới?

Mỗi [Em] năm, tết chỉ
Lại [Em] ghé thăm 1 lần
Lãng [Am] phí, chấp nhau để làm [Em] gì

ĐK:
Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua qua
Tết này cùng cười lên [G] haha
Cho đời thêm ngàn vạn [D] câu ca
Mừng xuân đến với mọi [Am] nhà

Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua qua
Tết này cùng cười lên [G] haha
Cho đời thêm ngàn vạn [D] câu ca
Mừng xuân đến với mọi [Am] nhà

Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua
Chuyện cũ mình bỏ qua

[Em] Tết ta cùng vui tết cho 1 năm [G] mới luôn tươi cười ha ha ha
[D] Bỏ qua chuyện năm cũ đón nhiều may [Am] mắn đến bên đời cha cha cha
Yee-hah!

[Em] Ai chuyện cũ [Em] bán hông...
[Am] Ai chuyện cũ [Em] bán hông...

[Em] Một năm trôi qua
Lại [Em] thêm bao chuyện xảy ra
Những [Am] chuyện gia đình
Nhà [Em] ai cũng có sự tình

[Em] Giận nhau chi đâu
Vài [Em] ba chuyện không đâu
Ấm [Am] êm dài lâu
Là [Em] tiêu chí hàng đầu

Chuyện [Em] cũ gom lại, mình [Em] bỏ đi được không?
Giận [Am] nhau làm chi ngày năm [Em] mới?

Mỗi [Em] năm, tết chỉ
Lại [Em] ghé thăm 1 lần
Lãng [Am] phí, chấp nhau để làm [Em] gì

ĐK:
Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua qua
Tết này cười cùng [G] Mirinda
Cho đời thêm ngàn vạn [D] câu ca
Mừng xuân đến với mọi [Am] nhà

Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua qua
Tết này cười cùng [G] Mirinda
Cho đời thêm ngàn vạn [D] câu ca
Mừng xuân đến với mọi [Am] nhà

Chuyện cũ mình bỏ [Em] qua...

Chuyện [Em] cũ mình giữ chi đâu
Cùng giống ve [Em] chai mình giữ chi đâu
Mình bán cho [Am] nhanh mình bỏ cho nhanh
Dọn hết cho [Em] nhanh

Chuyện [Em] cũ mình giữ chi đâu
Cùng giống ve [Em] chai mình giữ chi đâu
Mình bán cho [Am] nhanh mình bỏ cho nhanh
Dọn hết cho [Em] nhanh

Dọn hết, dọn hết cho [Em] nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh

[Em] Tết ta cùng vui tết cho 1 năm [Em] mới luôn tươi cười ha ha ha
[Am] Bỏ qua chuyện năm cũ đón nhiều may [Em] mắn đến bên đời cha cha cha
[Em] Tết ta cùng vui tết cho 1 năm [Em] mới luôn tươi cười ha ha ha
[Am] Bỏ qua chuyện năm cũ đón nhiều may [Em] mắn đến bên đời cha cha cha

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận