Anh có về Quảng Bình cùng em?

Sáng tác: Nguyễn Ánh Tuyết | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 314

b [Em] #
x2

Intro:
[Em][Am]-[D][Bm]-[Em][Am]-[D][Bm][Em]
[Em][Am]-[D][Bm]-[Em][Am]-[D][Bm][Em]

Anh có về Quảng Bình cùng [Em] em?
Về miền [D] quê hai tiếng nghĩa [C] tình
Về cùng [E] em bởi chữ thương chữ [Am] giận
Giận để [Bm] yêu thương mà giận [Em] chờ [Bm][Em]

Giận vì chữ [D] yêu giận vì chữ [C] nhớ [Em]
Giận rồi [Am] lòng lại thấy thương [Bm] thêm
Thôi anh [Em] hãy về cùng [C] em
Về miền [E] quê đầy nắng gió Quảng [Am] Bình
Lòng yêu em [Bm] hơn bởi em cô gái xứ [Em] Lệ

Ta về cùng [D] nhau
Về miền quê [Em] em oằn mình hình đòn[C] gánh
Gữa trưa [Em] hè uống bát nước chè [C] xanh
Nghe câu hát quê [Bm] hương

Quảng Bình [D] ơi em mời anh [G] về
Nghe giọng [Bm] nói răng mô [F#7] thân thương đến thế [Bm]
Quê [Am] em sông núi ân [D] tình
Miền quê [Bm] nghèo mộc mạc tình [G] quê
Hương vị bún [C] hến bánh canh [F#7] quê
Khoai lang xứ [Bm] Quảng ăn rồi anh nỏ muốn xa [Em] rời

Về cùng [D] em, ta về cùng [C] nhau
Kết duyên hẹn [Em] thề đợi mùa bội [Bm] thu
Ta cùng [D] nhau về đất [Bm] Quảng quê [Em] mình


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận