Bài ca người lao động

Sáng tác: Phạm Trọng Cầu | Nhạc Đỏ | Điệu: March | intrepid | 1686

b [Em] #
x2

1. Từ nhà [Em] máy hay công [G] trường
Từ miền [C] núi cho đến biển [D] khơi
Triệu triệu [Am] cánh tay [D] ta xây đời [G] mới
Vì Tổ [E7] quốc hiến [Am] dâng
Vì thành [C] phố tên Bác kính [Am] yêu
Nào cùng [G] đi vì ngày [B7] nay vì ngày [Em] mai.

ĐK:
Đi [Am] lên giai cấp tiên phong ngàn vinh [C] quang
Theo [D] bước Cha ông từng hiên [G] ngang
Giai [Em] cấp công nhân Việt [Am] Nam sáng [Em] ngời.

Đi [Am] lên giai cấp tiên phong ngàn vinh [C] quang
Theo [D] bước Cha ông từng hiên [G] ngang
Giai cấp công nhân Việt [Am] Nam ngời [Em] sáng.

2. Lời Tổ [Em] quốc đang kêu [G] gọi
Vì cuộc [C] sống hạnh phúc tự [D] do
Hiện đại [Am] hóa ta [D] mau công nghiệp [G] hóa
Lời Người [E7] ấm trong [Am] tim
Thề dựng [C] xây thành phố quê [Am] hương
Nghìn lần [G] hơn, giàu đẹp [B7] hơn, đàng hoàng [Em] hơn.

ĐK:
Đi [Am] lên giai cấp tiên phong ngàn vinh [C] quang
Theo [D] bước Cha ông từng hiên [G] ngang
Giai [Em] cấp công nhân Việt [Am] Nam sáng [Em] ngời.

Đi [Am] lên giai cấp tiên phong ngàn vinh [C] quang
Theo [D] bước Cha ông từng hiên [G] ngang
Giai cấp công nhân Việt [Am] Nam ngời [Em] sáng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận