Bài ca vợ bạn tôi (Hoa cài mái tóc chế)

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3142

b [Am] #
x2

1. Vợ bạn tôi ham tiền thấy [Am] ớn
Đưa năm [Dm] trăm cứ tưởng mười [Am] ngàn
Còn tiền đô thì nó không [C] ham
Nhưng rất [G] vui khi thấy [E7] tiền Việt [Am] Nam

2. Vợ bạn [Am] tôi đang chơi bài tứ sắc
Công an [Dm] zô xách mẹ zề [Am] phường
Mà nó cười tươi như là một bông [C] hoa
Hai ba [G] hôm chắc [E7] rồi cũng được [Am] tha. [E7] [Am] [E7] [Am]

3. Vợ bạn tôi chỉ còn cái cái [Am] nứu
Không có [Dm] răng nhưng thích ngậm thịt [Am] bò
Thịt bò dai mọi người còn chê [C] bai
Nhưng nó [G] chơi nuốt trộng chẳng cần [Am] nhai [E7] [Am] [E7] [Am]

4. Vợ bạn [Am] tôi ăn nhậu là uế nhứt
Chưa lên [Dm] bia hết mẹ bịch [Am] mồi
Còn tiền nong thì đừng hòng đưa [C] ra
Sao nó [G] chơi cái [E7] kiểu mà làm [Am] cha.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận