Bạn ơi đến với Giêsu

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 434

b [C] #
x2

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

1. Cho [Am] dù đời con tội lỗi
Hồng [F] ân Thiên Chúa khôn [C] vời
Tình [Bb] Chúa thứ tha tội [Am] con
Ngài sống bên tội [D7] nhân, tha tội đời nhân [G7] thế.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

2. Quê [Am] Trời chờ con vui sống
Ngợi [F] ca danh Chúa muôn [C] trùng
Thần [[Bb] Thánh chúc khen hiển [Am] vinh
Rằng Chúa thương đời [D7] con, kêu tình yêu thống [G7] hối.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

3. Muôn [Am] đời hồn con bên Chúa
Trầm [F] hương nghi ngút dâng [C] Ngài
Đời [Bb] sống sẽ vui bình [Am] an
Và Chúa, con cùng [D7] đi, trong tình yêu tha [G7] thứ.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Phù [Am] vân nối phù [C] vân Thời [Dm] gian cứ xoay [Am] vần Người [G] đi, người lại... 2621
Vì yêu [Am] con Chúa [G] nặng tình mà đóng [C] đinh Ôm [Am] tội nhân sinh vào [F] đời... 1070
1. Đừng bỏ con Chúa [Dm] ơi, khi [Gm] con khó [A7] nguy giữa [Dm] đời Đừng bỏ con Chúa... 1721
1. Đời [Am] con như của [D] lễ không hề [Am] ngưng Như tấm [D] bánh luôn để [Am] dâng.... 1135
ĐK: Biến [Am] đổi đời con Chúa [F] ơi khi [G] con nghe lời Chúa [C] dạy Khi [G] con... 2009
Bài hát cùng tác giả
1. Con luôn tin [Am] rằng tình Ngài thương con [G] không bờ không [Am] bến Con luôn tin [F]... 4443
1. Nếu cuộc [Am] đời con không có [C] Chúa Tháng năm [Dm] dài con sống nghĩa gì [Am] đâu... 1950
1. Đừng bỏ con Chúa [Dm] ơi, khi [Gm] con khó [A7] nguy giữa [Dm] đời Đừng bỏ con Chúa... 1721
1. Bàn tay Chúa [Em] đó, đang xin [Am] ăn lao [B7] nhọc bên [Em] đường Bàn tay Chúa đó,... 1211
1. Có những [Dm] lần [Bb] con quyết đứng [Dm] lên tìm về [C] Cha [Am] thương mến nhân [Dm]... 859

Nhập bình luận