Bạn ơi đến với Giêsu

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2061

b [C] #
x2

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

1. Cho [Am] dù đời con tội lỗi
Hồng [F] ân Thiên Chúa khôn [C] vời
Tình [Bb] Chúa thứ tha tội [Am] con
Ngài sống bên tội [D7] nhân, tha tội đời nhân [G7] thế.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

2. Quê [Am] Trời chờ con vui sống
Ngợi [F] ca danh Chúa muôn [C] trùng
Thần [[Bb] Thánh chúc khen hiển [Am] vinh
Rằng Chúa thương đời [D7] con, kêu tình yêu thống [G7] hối.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

3. Muôn [Am] đời hồn con bên Chúa
Trầm [F] hương nghi ngút dâng [C] Ngài
Đời [Bb] sống sẽ vui bình [Am] an
Và Chúa, con cùng [D7] đi, trong tình yêu tha [G7] thứ.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Nguyện [G] xin Thiên Chúa từ [Bm] nhân đổ tràn [Em] ơn xuống cha mẹ [C] con Luôn sống... 1043
1. Ai [A7] là anh em [Dm] tôi? Ai người tôi yêu [Gm] thương? Ai [C] người yêu thương [A7]... 2602
1. Lời tạ [C] ơn [Am] con dâng lên [Em] Chúa [F] Trọn đời [G] con nhớ [Am] ghi ơn... 3456
1. Đau thương [Am] này thập giá này con xin đón [Dm] lấy Cuộc đời [G] con, Chúa ơi đắng... 1622
Khi con đi [Em] qua hết những chặng [Am] đường [Em] với nhiều đau thương Những giấc mơ [Am] dài... 2098
Bài hát cùng tác giả
1. Con luôn tin [Am] rằng tình Ngài thương con [G] không bờ không [Am] bến Con luôn tin [F]... 10906
1. Đừng bỏ con Chúa [Dm] ơi, khi [Gm] con khó [A7] nguy giữa [Dm] đời Đừng bỏ con Chúa... 6705
1. Lời kinh nguyện [Am] cầu dâng Chúa hôm [E7] nay Lệ rơi chan [Am] hòa con [G] khóc cho... 3696
1. Nếu cuộc [Am] đời con không có [C] Chúa Tháng năm [Dm] dài con sống nghĩa gì [Am] đâu... 3633
1. Hãy nhìn trời [Am] cao cầu [Dm] xin Chúa trong cuộc [Am] đời Hãy nhìn trời [Dm] cao kêu... 3445

Nhập bình luận