Bạn ơi đến với Giêsu

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 209

b [C] #
x2

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

1. Cho [Am] dù đời con tội lỗi
Hồng [F] ân Thiên Chúa khôn [C] vời
Tình [Bb] Chúa thứ tha tội [Am] con
Ngài sống bên tội [D7] nhân, tha tội đời nhân [G7] thế.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

2. Quê [Am] Trời chờ con vui sống
Ngợi [F] ca danh Chúa muôn [C] trùng
Thần [[Bb] Thánh chúc khen hiển [Am] vinh
Rằng Chúa thương đời [D7] con, kêu tình yêu thống [G7] hối.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

3. Muôn [Am] đời hồn con bên Chúa
Trầm [F] hương nghi ngút dâng [C] Ngài
Đời [Bb] sống sẽ vui bình [Am] an
Và Chúa, con cùng [D7] đi, trong tình yêu tha [G7] thứ.

ĐK:
Bạn [C] ơi! Đến với Giê-su
Bạn [Dm] ơi! Đến với Giê-su
Vì yêu xuống [G] đời chuộc tội nhân thế
Ngài [C] đi loan báo Tin [Em] Mừng
Ngài [Dm] đến thứ tha tội [C] nhân
Ngài chết cho [G7] anh, Ngài chết cho [C] tôi.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận