Bậu nhớ người thương

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thạch | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2750

b [Dm] #
x2

Đò sang [Dm] sông Bậu về bên đó
Ở bên [A7] này có nhớ em [Dm] không
Đàn kìm mấy nhịp còn [Gm] vương
Hát câu vọng [A7] cổ nghe lòng còn thương

Tình sang [Dm] sông ngậm ngùi con nước
Nhổ cây [A7] xào đo khúc sông [Dm] sâu
Đò chiều sóng cuộn lòng [Gm] đau
Bậu qua sông [A7] vắng mưa dầm đời [Dm] nhau

Mà em [F] ơi tại đôi [Dm] minh duyên số mồ [Gm] côi
Đứt day tơ [A7] rồi lở nhịp sàng [F] sê
Rồi chiều [Gm] nay mượn cung [Dm] đàn, nức nở sầu [Gm] ai
Sáu câu lẻ [A7] bạn, dạ sầu lá [Dm] gan

Vọng cổ:
Khúc dân ca ngọt ngào câu vọng cổ
Sê cống sang hò với câu hát chờ mong
Dòng sông buồn con nước ngậm ngùi trôi
Đưa tiễn người đi biết bao giờ trở lại
Cung đàn từ nay sẽ u buồn lạc lõng

Vì vắng bóng người thương trên bến nước năm nào
Thân nghèo rớt trái mồng tơi
Nở duyên dang dở một đời riêng mang
Chiều nay ru lại cung đàn
Mà nghe từng giọt lệ buồn rơi rơi

Tình sang [Dm] sông ngậm ngùi con nước
Nhổ cây [A7] xào đo khúc sông [Dm] sâu
Đò chiều sóng cuộn lòng [Gm] đau
Bậu qua sông [A7] vắng mưa dầm đời [Dm] nhau

Mà em [F] ơi tại đôi [Dm] minh duyên số mồ [Gm] côi
Đứt day tơ [A7] rồi lở nhịp sàng [F] sê
Rồi chiều [Gm] nay mượn cung [Dm] đàn, nức nở sầu [Gm] ai
Sáu câu lẻ [A7] bạn, dạ sầu lá [Dm] gan

Đàn ai [Dm] buông nhạc sầu dang dở
Để bây [A7] giờ hai đứa xa [Dm] nhau
Lòng còn nhớ bạn tình [Gm] đau
Tơ duyên chẳng [F] đặng [A7] thương hoài ngàn [Dm] năm

Lòng còn nhớ bạn tình [Gm] đau
Tơ duyên chẳng [F] đặng [A7] thương hoài ngàn [Dm] năm.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận