Bóng chữ

Sáng tác: nhạc Phú Quang, thơ Lê Đạt | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 225

b [Em] #
x2

Xa em [B7] rồi anh mới thấy [Em] em [D] như một thời thơ [Em] nhỏ
Em [C] về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy [B7] mùa, mây mấy độ [Em] thu.

Vườn chợt thức một mùa hoa đi [D] vắng
Vườn chợt [Am] thức một mùa hoa đi [B7] vắng
Em vẫn đây mà em ở [Em] đâu
Chiều âu [Am] lâu, chiều âu [B7] lâu, bóng chữ đọng chân [Em] cầu.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận