Cắt tiền duyên

Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 139

b [C] #
x2

Em van mình đấy mình đừng [C] buồn
Dẫu tình mình [F] xa như mưa [C] nguồn
Em xin mình [Am] đấy mình đừng [Dm] thương
Nặng nề vai [G] áo dòng lệ [C] vương.

Em van mình đấy mình đừng [C] về
Vườn mộng tái [F] tê vẫn mùa [Em] đông [Am]
Em đưa mình đến một dòng [Dm] sông
Một người cập [E7] bến một người [Am] không.

Cắt tiền [C] duyên
Mẹ cắt tiền [G] duyên
Đưa con lên [Am] chùa
Hồn gầy vơ [G] vẩn
Hồn xanh như [C] rêu.

Cắt tiền [C] duyên
Đau đớn bờ [G] đê
Chặn lũ tràn [Am] về
Hồn xanh xao [G] cỏ
Khói hương khóc [C] thầm.

Cắt tiền [C] duyên
Mẹ cắt tiền [E7] duyên
Đưa con lên [Am] chùa
Hồn gầy vơ [G] vẩn
Hồn xanh như [C] rêu.

Cắt tiền [F] duyên
Đau đớn bờ [C] đê
Chặn lũ tràn [Dm] về
Hồn xanh xao [Am] cỏ
Hồn xanh xao [G] cỏ
Khói hương khóc [C] thầm.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Micro50 3 tuần trước

Cảm ơn ad.

Nhập bình luận