A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Câu chuyện tình buồn

Sáng tác: Phạm Minh Trí | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 89

b [G] #
x2

1. Chiều [G] nay bỗng nhớ câu [D] chuyện huyền [C] thoại
Ngày [Am] xưa hai đứa như [D] là bướm hoa
Chiều [G] nay bỗng [Em] nhớ khung [G] trời đại [C] học
Ngày [D] nao hai đứa một [D7] thời đã [G] yêu.

Ngày [G] xưa chung lớp chung [D] một đường [C] về
Vầng [Am] thơ trang sách ươm [D] đầy ước mơ
Ngày [G] xưa em [Em] hát cho [G] tình tuyệt [C] vời
Và [D] anh nâng phím cho [D7] đời nở [G] hoa.

ĐK:
[G] Có cánh bướm thoáng [Am] sân trường ngày hè
[C] Có chiếc lá lắng [G] nghe tình học [D] trò
[G] Có phấn [Bm] trắng khắc [C] ghi chuyện hẹn [Em] hò
[Am] Có ánh [C] nắng chứa [G] chan tình đôi [D] lứa.

2. Chiều [G] nay thương quá câu [D] chuyện tình [C] buồn
Người [Am] em nay [D] đã xa rời bến mơ
Còn [G] đâu năm [Em] tháng hoa [G] mộng tuyệt [C] vời
Còn [D] đâu hoa gấm khung [D7] trời dấu [G] yêu.

Một [G] mai anh nhớ em [D] nhiều thật [C] nhiều
Tìm [Am] em trên lối đâu [D] rồi bé yêu
Ngày [G] nao hai [Em] đứa chung [G] lời hẹn [C] thề
Rồi [D] nay sao nỡ cung [D7] đàn hắt [G] hiu.

Nhập bình luận