A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Chia xa

Sáng tác: Hồng Vân | Nhạc Trữ tình | Điệu: Boléro | kynguyen65 | 3238

b [Am] #
x2

Đêm nay còn gần [Am] nhau
Ngày mai cách xa [C] rồi khiến [E7] kẻ đi [Am] người ở
Đêm nay còn gần [Dm] nhau
Ngày mai gác trọ [E7] này sẽ vắng đi [Am] một người

Một người trong bạn [C] tốt
Một người vui cùng [F] sớt buồn thời gánh cả [E7] đôi
Một [Am] người đêm từng [Dm] đêm
Cùng nhường chăn sẻ [F] gối bạn [E7] thân nhất trên [Am] đời

Bao năm ở gần [Am] nhau
Gần nhau mến nhau [C] từng hút [E7] thuốc chung [Am] một điếu
Đêm nay buồn làm [Dm] sao
Ngày mai tiễn [E7] đưa bạn lúc túi không [Am] còn tiền

Ngồi nhìn nhau thèm [C] thuốc
Hộp đựng không một [F] điếu bình cạn hết cà [E7] phê
Trời [Am] nực môi cạn [Dm] khô
Trà đậm không một [F] tách để [E7] vui với [Am] bạn hiền

Bên [Am] nhau ngồi xuống mình [F] thức suốt một đêm thật [Am] dài
Đêm [Dm] không rượu thơm trà [C] quý nước [F] lạnh uống làm [E7] vui
Thân [Am] nhau lòng thanh đạm [F] mới chính là đôi bạn [Am] nghèo
Thân [Dm] nhau hàn vi cũng [C] có lúc [E7] giàu sang đừng [Am] thiếu


Nhập bình luận