Chiều buồn nghe vọng kim lang

Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thạch | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2760

b [Am] #
x2

(* Hò ơi, chiều buồn nghe vọng kim lang làm thân viễn xứ
Hò ơi, làm thân viễn xứ mà ngổn ngang trăm bề

** Ngâm: Chiều buồn nghe vọng Kim Lang
Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề
Em đi sao chẳng quay về, để cho tiếng nhạc não nề bi ai)

1. Từ ngày em xa [Am] quê
Khó mong một ngày [F] về
Sao quên [C] được từng luỹ tre [Em] xanh
Nhịp cầu [G] tre lắc léo sau [C] vườn
Con đường mưa trơn [Em] ướt
Anh chẳng [G] ngại mỗi lần hẹn [Am] nhau

2. Chiều chiều anh sang [Am] thăm
Tay mang chiếc lục huyền [F] cầm
Dư âm [C] buồn từng tiếng tơ [Em] buông
Vọng Kim [G] Lang ru ấm đôi [C] lòng
Mơ ngày ta chung [Em] bóng
Dây tơ [G] hồng se mình nên [Am] đôi

ĐK: Nào [C] ngờ bèo dạt mây [F] trôi
Giờ nơi xứ [D] lạ em phụ tình người [E7] ta
Ngỡ [Am] đời như giấc mơ [D] qua
Giờ xa mới [Em] biết tình quê đậm [Am] đà

3. Nghìn trùng xa quê [Am] hương
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xăm
Vọng Kim [G] Lang trong gió mơ [C] màng
Cung đàn như oán [Em] trách
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] anh

4. Chiều tàn trên sân [Am] ga
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xưa
Vọng kim [G] lang trong giấc mơ [C] màng
Cung đàn như ai [Em] oán
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] nhau

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận