Chiều tâm tư

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Valse | intrepid | 637

b [C] #
x2

1. Trên [C] con đường tha [Em] hương
Con [Am] nhìn nắng hanh [G] vàng
Gọi [C] quê hương luyến [Am] nhớ
Đời [D7] có chút bâng [G] khuâng.

Theo [C] mây chiều phiêu [Em] du
Nắng [Am] hồng lên dặt [G] dìu
Mẹ [C] ơi con nhớ [Dm] mãi
Quê [G7] Việt Nam dấu [C] yêu.

ĐK:
Xin [C] dâng Mẹ yêu [Em] thương
Tâm [Am] tư đời tha [C] hương
Xin [F] Mẹ [G] thương dắt [C] dìu
Đường [G7] dương thế gian [C] lao.

Ave Mari-[Em]a
Dâng [Am] lên Mẹ thương [C] yêu
Muôn [F] lời [G] kinh dạt [C] dào
Mẹ [G7] thương đến con [C] nhiều.

2. Trong [C] nương chiều mênh [Em] mang
Hương [Am] buồn thoáng bên [G] hồn
Đời [C] tha hương viễn [Am] xứ
Nguyện [D7] xin xót thương [G] con.

Câu [C] kinh chiều êm [Em] êm
Dâng [Am] ngàn tiếng êm [G] đềm
Mẹ [C] ơi nơi viễn [Dm] xứ
Dâng [G7] lòng yêu mến [C] tin.

ĐK:
Xin [C] dâng Mẹ yêu [Em] thương
Tâm [Am] tư đời tha [C] hương
Xin [F] Mẹ [G] thương dắt [C] dìu
Đường [G7] dương thế gian [C] lao.

Ave Mari-[Em]a
Dâng [Am] lên Mẹ thương [C] yêu
Muôn [F] lời [G] kinh dạt [C] dào
Mẹ [G7] thương đến con [C] nhiều.

3. Đi [C] trong chiều tha [Em] hương
Nghe [Am] giọt nắng nhẹ [G] buồn
Đường [C] quê ôi xa [Am] quá
Hồn [D7] lữ thứ mênh [G] mang.

Như [C] mây chiều lang [Em] thang
Con [Am] tìm đến Mẹ [G] hiền
Đời [C] con tha hương [Dm] đó
Xin [G7] Mẹ luôn xót [C] thương.

ĐK:
Xin [C] dâng Mẹ yêu [Em] thương
Tâm [Am] tư đời tha [C] hương
Xin [F] Mẹ [G] thương dắt [C] dìu
Đường [G7] dương thế gian [C] lao.

Ave Mari-[Em]a
Dâng [Am] lên Mẹ thương [C] yêu
Muôn [F] lời [G] kinh dạt [C] dào
Mẹ [G7] thương đến con [C] nhiều.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận