Chiều trên đồi thông

Sáng tác: nhạc Châu Kỳ, thơ Hoài Hương Tử | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 4756

b [C] #
x2

Chiều [C] xưa trên đồi thông
Ta [F] đi dưới mây [Em] hồng
Anh [F] yêu làn hương [Em] tóc
Em còn nhớ hay [G7] không?

Chiều [C] xưa trên đồi thông
Tóc [F] em xoã buông [Em] dòng
Ðê [F] mê tình một [Em] cõi
Chan [G7] hòa niềm ước [C] mong.

Chiều [F] nay về đồi [Dm] thông
Hay tin em đã có [Em] chồng
Mây [F] sầu giăng tám [Dm] hướng
Ôi [G] còn nay tình hư [C7] không!

Chiều [F] nay về đồi [Dm] thông
Anh thao thức giữa mùa [C] đông
Hương [G] tàn trên bến lạnh
Nay [G7] còn đây gió bụi [C] hồng.

Chiều [C] rơi trên đồi thông
Bên [F] con suối ngược [Em] dòng
Thôi [F] không còn gặp [Em] nữa
Khi người đã sang [G7] sông.

Chiều [C] rơi trên đồi thông
Ta [F] mơn đoá hoa [Em] hồng
Khơi [F] lên làn hương [Em] tóc
Bay [G7] bay vờn mênh [C] mông.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận