Chúa sống lại rồi

Sáng tác: Lm. Thành Tâm | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3580

b [C] #
x2

[B] Chúa hóa nên [Em] người vì [Bm] thương chúng ta
[B] Sống kiếp con [Em] người lam [Am] lũ hy [D] sinh
[B] Chiến thắng khải [Em] hoàn quyền [Bm] uy cõi chết
[D] Thiên Chúa chúng [A] ta phục [D] sinh.

ĐK: Cùng nhau ta [G] hát khúc hát, Chúa đã sống [B7] lại vui thay
Người [C] ơi reo lên tiếng ca phục [D] sinh Halleluia
Đồng thanh ta [G] hát khúc hát Chúa đã phục [Am] sinh quang vinh
Chúa [Bm] ta thương [D] ta người đã hiển [G] vinh.

[Em] Hỡi những tâm [G] hồn ngày [C] đêm ước [Bm] mơ
[Em] Cõi phúc thiên [G] đường trong [C] sáng nên [D] thơ
[Em] Chúa đã sống [G] lại vì [C] thương anh [Bm] đó
[D] Thôi hãy vui [A] lên người [D] ơi.

ĐK: Cùng nhau ta [G] hát khúc hát, Chúa đã sống [B7] lại vui thay
Người [C] ơi reo lên tiếng ca phục [D] sinh Halleluia
Đồng thanh ta [G] hát khúc hát Chúa đã phục [Am] sinh quang vinh
Chúa [Bm] ta thương [D] ta người đã hiển [G] vinh.

[B] Hỡi những con [Em] người lòng [Bm] ngay khổ đau
[B] Kiếp sống phong [Em] trần thân [Am] thế bơ [D] vơ
[B] Chỉ thấy chân [Em] trời màu [Bm] đen u tối
[D] Thôi hãy quên [A] đi niềm [D] đau.

ĐK: Cùng nhau ta [G] hát khúc hát, Chúa đã sống [B7] lại vui thay
Người [C] ơi reo lên tiếng ca phục [D] sinh Halleluia
Đồng thanh ta [G] hát khúc hát Chúa đã phục [Am] sinh quang vinh
Chúa [Bm] ta thương [D] ta người đã hiển [G] vinh.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
Nhập bình luận