Corona song

Sáng tác: Khắc Hưng | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 3177

b [Em] #
x2

[C] Recently [D] there's a very bad [G] virus
[C] It's [D] name is [G] Corona
[C] Where's it [D] from? It's home [G] town is WuHan
[C] All was [D] calm, and then a [G] breakout

Oh oh [C] oh oh oh [D] oh oh oh [G] oh
We all should stay on our [C] toes
[D] To not let it [Em] spread
Oh oh [C] oh oh oh [D] oh oh oh [G] oh
Let's stay [G] determined
[C] So this [D] disease won't catch [Em] fire

You gotta wash your [C] hands and rub rub [D] rub em
Don't put them on your [G] eyes or your nose or your mouth
Don't go into [C] crowded [D] places
Fight against [G] Corona, Corona

You gotta wash your [C] hands and rub rub [D] rub em
Don't put them on your [G] eyes or your nose or your mouth
Don't go into [C] crowded [D] places
Fight against [G] Corona, Corona

[C] Though it's [D] small, it's very [G] cruel
[C] It's killing [D] folks all over the [G] world
[C] Times are [D] tough, we're working [G] hard
[C] To keep this [D] thing from getting [G] worse

Oh oh [C] oh oh oh [D] oh oh oh [G] oh
We all should stay on our [C] toes
[D] To not let it [Em] spread
Oh oh [C] oh oh oh [D] oh oh oh [G] oh
Let's stay [G] determined
[C] So this [D] disease won't catch [Em] fire

You gotta wash your [C] hands and rub rub [D] rub em
Don't put them on your [G] eyes or your nose or your mouth
Don't go into [C] crowded [D] places
Fight against [G] Corona, Corona

You gotta wash your [C] hands and rub rub [D] rub em
Don't put them on your [G] eyes or your nose or your mouth
Don't go into [C] crowded [D] places
Fight against [G] Corona, Corona

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Verse: [G] I'm trying to [D] hold my [Em] breath Let it [C] stay this [G] way Can't [D] let... 7278
Intro: [Em] [Am7] [B] [Em] I'm trying so hard to [Am7] forget you. [D7] And leave the life we had... 2752
Verse 1: I [Am] must have left my house at eight, [F] because I always [E] do My train i,m... 2423
[Dm] I've never touched the shadows of heartbreak but [Gm] now I am alone [C] My Johnny boy just left... 3624
It started with a [Am] call I stupidly answered You said you got my number from one of the dancers... 1304
Bài hát cùng tác giả
1. Sau tất [G] cả mình lại trở về với [Em] nhau Tựa như chưa bắt [Am] đầu, tựa như... 591488
1. Từ [F] bao lâu nay anh cứ [Bb] mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi [F] ai đâu... 460938
1. Người yêu [Dm] hỡi, dù [Gm] gì cùng xa nhau [C] rồi Ngày [F] nào chiếc hôn bao [Bb]... 314893
Vòng hợp âm: [D] [A] [Bm] [G] 1. [D] Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới [A] con đường... 241025
1. [G] Em hay hỏi anh, rằng: Anh [Em] yêu em nhiều không? Anh không [C] biết phải nói thế... 155539

Nhập bình luận